Visai mūsų parduotuvėse parduodamai įrangai taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija nuo datos, kai jį įsigijo galutinis vartotojas („Garantinis laikotarpis“), dėl trūkumų turinčių medžiagų ir darbų kokybės („Garantija“). Produktams, kurie naudojami komerciniais tikslais, įskaitant nuomą, arba kurie naudojami kitoje nei namų aplinkoje, suteikiama dvylikos (12) mėnesių garantija. Visiems priedams, kurie pateikiami pakuotėje ar įsigyjami atskirai, suteikiama dvylikos (12) mėnesių garantija.

Garantiniu laikotarpiu įsipareigojame pašalinti Produkto trūkumus arba nemokamai pakeisti Produktą ar jo dalis, turinčias trūkumų („Garantinis aptarnavimas“). Dalių remontas arba Produkto pakeitimas vykdomas pakeičiant Produktą ar jo dalį nauju arba atnaujinant taip, kad savo funkcionalumu Produktas būtų prilyginamas naujam. Visi Produktai ar dalys, pakeistos garantinio remonto metu, tampa Garantinio aptarnavimo paslaugos teikėjo nuosavybe. Sutaisytam ar pakeistam daiktui (atsarginėms dalims ar priedams) Garantija negali būti pratęsiama ir bus taikoma likusį Garantinio laikotarpio laiką. Originalios programinės įrangos įdiegimas iš naujo (Kliento pageidavimu) gali būti papildomai apmokestinamas.

Prašome pateikti užpildytą garantinę kortelę, originalią sąskaitą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data, serijos numeris, pardavėjo pavadinimas, aiškiai apibūdinkite defektą ar trūkumą, užtikrinkite, kad Produktas būtų tinkamai supakuotas transportavimui, ir pateikite visą Produktą ĮAC. ĮAC įvertins jūsų pretenziją ir suteiks Garantinį aptarnavimą, atsižvelgiant į šio Garantinės kortelės nuostatas ir taikytinus įstatymus. Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti Garantinį aptarnavimą, jeigu yra aukščiau nurodytų dokumentų trūkumų ar jie yra neįskaitomi.

 

{gformbuilderpro:6}


Prekė priskirta prie patikusių sąrašo
Prekė pridėta palyginimui.