Visai mūsų parduotuvėse parduodamai įrangai taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija nuo datos, kai jį įsigijo galutinis vartotojas („Garantinis laikotarpis“), dėl trūkumų turinčių medžiagų ir darbų kokybės („Garantija“). Produktams, kurie naudojami komerciniais tikslais, įskaitant nuomą, arba kurie naudojami kitoje nei namų aplinkoje, suteikiama dvylikos (12) mėnesių garantija. Visiems priedams, kurie pateikiami pakuotėje ar įsigyjami atskirai, suteikiama dvylikos (12) mėnesių garantija.

Garantiniu laikotarpiu įsipareigojame pašalinti Produkto trūkumus arba nemokamai pakeisti Produktą ar jo dalis, turinčias trūkumų („Garantinis aptarnavimas“). Dalių remontas arba Produkto pakeitimas vykdomas pakeičiant Produktą ar jo dalį nauju arba atnaujinant taip, kad savo funkcionalumu Produktas būtų prilyginamas naujam. Visi Produktai ar dalys, pakeistos garantinio remonto metu, tampa Garantinio aptarnavimo paslaugos teikėjo nuosavybe. Sutaisytam ar pakeistam daiktui (atsarginėms dalims ar priedams) Garantija negali būti pratęsiama ir bus taikoma likusį Garantinio laikotarpio laiką. Originalios programinės įrangos įdiegimas iš naujo (Kliento pageidavimu) gali būti papildomai apmokestinamas.

Prašome pateikti užpildytą garantinę kortelę, originalią sąskaitą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data, serijos numeris, pardavėjo pavadinimas, aiškiai apibūdinkite defektą ar trūkumą, užtikrinkite, kad Produktas būtų tinkamai supakuotas transportavimui, ir pateikite visą Produktą ĮAC. ĮAC įvertins jūsų pretenziją ir suteiks Garantinį aptarnavimą, atsižvelgiant į šio Garantinės kortelės nuostatas ir taikytinus įstatymus. Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti Garantinį aptarnavimą, jeigu yra aukščiau nurodytų dokumentų trūkumų ar jie yra neįskaitomi.

 

Serijinis Produkto numeris dažniausiai nurodytas ant įrenginio rėmo arba prie įjungimo mygtuko.

Aprašykite gedimo pobūdį. Kuo detaliau tai padarysite, tuo greičiau galėsime nustatyti ir pašalinti prekės gedimus / trūkumus.

Galima įkelti kelis failus vienu metu. Galimi failo formatai (jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, mp4) Didesnius nei 100MB failus talpinkite į failų saugyklą (pvz wetransfer.com)

Garantija netaikoma Produkto trūkumams ir jų galimoms pasekmėms, kurie atsirado dėl

• Įprastinio nusidėvėjimo, nelaimingo atsitikimo, kosmetinio pažeidimo;

• Netinkamo naudojimo ar nepriežiūros;

• Elektros energijos svyravimą, trumpąjį jungimą ar netinkamos įtampos naudojimą;

• Tinkamos ir reikalingos priežiūros neužtikrinimo (įskaitant, be apribojimų, galvučių, vidinių ertmių ir vartotojui prieinamų filtrų neišvalymą);

• Vabzdžių, parazitų ar virusų užkrėtimo;

• Netinkamo ar nevisiško programinės įrangos įdiegimo;

• Naudojimo instrukcijų nesilaikymo, be kita ko, dėl pernelyg dažno naudojimo ar perkrovos virš nurodytų pajėgumo ribų;

• Naudojimo kitais tikslais, nei tie, kuriems Produktas skirtas;

• Drėgmės, ekstremalių terminės aplinkos sąlygų poveikio ar dėl greito tokių sąlygų pasikeitimo, taip pat korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčio išsiliejimo arba cheminių produktų įtakos, netinkamų ar nesandarių baterijų naudojimo;

• Neleistino remonto kitoje vietoje, nei Samsung grupės įmonė ar Įgaliotas aptarnavimo centras;

• Nepatvirtintų dalių ar medžiagų, kurios nėra pagamintos, tiekiamos ar patvirtintos Samsung, naudojimo arba dėl trečiųjų šalių programinės ar kompiuterijos įrangos naudojimo, operacinės sistemos problemų ar konfigūracijos klaidų;

• Veikimo sutrikimų ar žalos dėl gaisro, žaibo, potvynio, žemės drebėjimo ar kitų stichinių nelaimių, įtampos sutrikimo, nenumatytų nelaimingų atsitikimų, ar bet kokių kitų išorinių faktorių, kurių gamintojas, Produktą pardavusi pardavimų bendrovė ar Įgaliotas aptarnavimo centras negalėjo kontroliuoti.

PIRKIMO INFORMACIJA

Įkelkite pirkimo dokumentą. Kasos kvito kopiją, banko kortelės išrašą, pinigų priėmimo kvitą ar kitą mokėjimo dokumentą.

Pildoma, jeigu prekę įsigijote internetu

JŪSŲ KONTAKTAI

PRISTATYMAS GARANTINIAM SERVISUI

Primename jog kurjerio iškvietimas arba serviso specialisto iškvietimas gali būti mokamas!

Jeigu pageidaujate, kad atvyktu mūsų serviso specialistas arba paimtų prekę kurjeris, užpildykite žemiau esančius adreso laukelius

Gatvė, namo ir buto numeris

Serviso meistro iškvietimas gali būti apmokestinamas šiais atvejais:

- gedimas atsiradęs dėl negarantinių priežasčių;

- gedimas atsiradęs dėl netinkamo prekės surinkimo, kuomet ši paslauga nebuvo užsakyta pas mūsų aptarnaujantį personalą;

- nemokėjimas įjungti, paleisti ar kitaip nustatyti Produktą. Klientas nepilnai įsigilinęs į įrenginio veikimo ypatumus;

Esant negarantiniam atvejui galioja standartiniai serviso paslaugos įkainiai:

- 1 val - 50 eur (minimalus terminas 1 val. praėjus pirmąjai valandai apvalinama pusvalandžio tikslumu. Valandos pradedamos skaičiuoti nuo momento, klientui pasirašius serviso darbų vykdymo pradžios aktą. Darbai baigiami klientui pasirašius darbų pabaigos aktą.)

- 1km - 0.50 eur/cnt. Kelio mokestis pridedamas prie valandinio įkainio. Serviso meistras gali vykti iš Kauno arba Vilniaus miesto, priklausomai nuo Produkto lokacijos.

Apie atstumą ir numatomą darbų laiko apimtį klientas informuojamas elektroniniu paštu iš anksto prieš atvykstant. Laiko apimtis gali keistis darbų atlikimo metu priklausomai nuo sudėtingumo. Darbų eigoje klientas gali nutraukti serviso meistrą ir paprašyti sustabdyti darbus. Tai neatleidžia kliento nuo atsiskaitymo už kelią bei atliktą darbą pagal laiko apimtį.


Prekė priskirta prie patikusių sąrašo
Prekė pridėta palyginimui.